Maatwerk oplossingen
Productie op locatie
Zeer snelle levering

Blog

Wat is het belang van lading zekeren?

Lading zekeren door BODE Packaging

Lading zekeren lijkt een vanzelfsprekend proces bij het transporteren van goederen. Toch is ladingzekering één van de belangrijkste, al dan niet de belangrijkste factor binnen het transportproces. Onvoldoende ladingzekering kan niet alleen leiden tot schade aan de lading, maar ook tot gevaarlijke situaties op de weg. Volgens onderzoek is gebleken dat bij ongeveer 25% van de verkeersongelukken, waarbij vrachtwagens betrokken zijn, de oorzaak toegeschreven kan worden aan een gebrekkige zekering van de lading. Om deze reden is het van belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de zekering van lading.

Wat houdt lading zekeren precies in?

Lading zekeren betekent in de praktijk dat lading in of op een voertuig op een juiste wijze wordt vastgezet. Dit heeft als doel dat de lading tijdens transport niet kan verschuiven of vallen. Hiermee wordt voorkomen dat er schade wordt aangericht aan de lading, het voertuig of omliggende voertuigen en personen. In de praktijk wil dit helaas nog wel eens misgaan. Dit komt o.a. door misverstanden waarbij er bijvoorbeeld geredeneerd wordt dat zware lading door het gewicht op zijn plek zou blijven staan. Dit is alles behalve het geval, omdat tijdens een storm op een schip of bij een plotselinge remactie bij vervoer van een container de kracht groot genoeg is om ook zware lading te verschuiven.

De risico’s van onvoldoende ladingzekering

Onvoldoende ladingzekering kan leiden tot ernstige schade aan zowel de lading als andere weggebruikers. Denk hierbij aan materiële of financiële schade, maar ook mensen kunnen gewond raken of erger. Het belang van lading zekeren is dus heel groot. Lading kan materiële schade oplopen wanneer het ergens vanaf valt of gaat verschuiven. Hierdoor wordt er automatisch financiële schade opgelopen. De veiligheid van mensen kan in het gedrang komen wanneer lading ergens vanaf schuift of valt. Ook komt het voor dat lading door een verpakking heen komt, waarbij de lading een ongeleid projectiel kan worden. Om deze reden is het van belang om lading, waar mogelijk, vast te zetten in een passende maatwerk verpakking.

Op welke manier kan lading vastgezet worden?

Interne zekering bij verpakking in kist of krat

Lading vastzetten kan per situatie verschillen. Dit heeft met verschillende factoren te maken. Allereerst is het soort lading bepalend voor de manier waarop de lading überhaupt vervoerd zal gaan worden. Lading kan bijvoorbeeld in een kist of krat verpakt worden. In dit geval is het van belang om de lading intern te zekeren. Dit om te voorkomen dat de lading uit kan breken. In sommige gevallen is het nodig om laswerkzaamheden toe te passen bij een dergelijke verpakking. Een kist of krat heeft dan een d-ring of een stopper nodig om zekering mogelijk te maken. Dit proces wordt ook toegepast om stukgoed vast te zetten op een schip.

Zekering van containers voor efficiënt transport

Iedere dag worden er in enorme aantallen containers vervoerd over de weg of het water. Met name per schip kunnen er veel containers tegelijk vervoerd worden. Het is hierom een zeer efficiënt middel om lading mee te vervoeren, maar het vraagt om een goede voorbereiding om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen. Zo moet de lading binnenin de container vastgezet worden om verschuivingen te voorkomen. Bovendien moeten containers op een schip ook gezekerd worden. Containers worden bijvoorbeeld door middel van twistlocks aan elkaar bevestigd. Dit voorkomt dat containers van een schip af kunnen vallen. Ook moeten containers niet kunnen verschuiven, omdat dit een direct effect kan geven op de stabiliteit van een schip. In het slechtste geval kan een schip zelfs kapseizen.

Veilig vervoer met flatracks en open top containers

Ook worden er flatracks en open top containers gebruikt om lading te vervoeren. Deze worden gebruikt wanneer de lading niet in een reguliere container past. Flatracks zijn in tegenstelling tot containers aan de boven- en zijkant open en kunnen dus via deze openingen beladen worden. Een open top container is alleen aan de bovenkant open. Een flatrack bestaat uit een vloer met aan beide uiteinden een kopschot. Doordat een flatrack open is, is het belangrijk dat er voorkomen wordt dat lading eraf kan vallen. Door lashing wordt dit probleem uit de weg gegaan.

Welke materialen worden er gebruikt?

Hout, nylon en staal worden in verschillende vormen en combinaties ingezet om lading te zekeren. Lading op een flatrack wordt bijvoorbeeld gezekerd met nylon banden om de lading vast te zetten, maar kunnen ook hout nodig hebben om de lading uit te blokken. Hiermee wordt bedoeld dat de overige ruimte tussen het kopschot en de lading worden verbonden met houtconstructies. Hierdoor is de flatrack en de lading één geheel. In containers wordt ditzelfde proces toegepast. Luchtzakken worden soms als alternatief gebruikt om loze ruimtes op te vullen. Om kisten, kratten of stukgoed te zekeren wordt in sommige gevallen ook staal in de vorm van kettingen gebruikt. Dit komt het meest voor bij verscheping van break-bulk.

Wie is verantwoordelijk?

Juridisch gezien ligt de verantwoording van ladingzekering bij de afzender van de lading. Bovendien moet een kapitein met zijn schip varen en een chauffeur met zijn vrachtwagen rijden. Zij moeten zich veilig voelen met de lading die in hun voertuig vervoerd gaat worden. Een adequate ladingzekering is van onschatbare waarde voor een veilig transportproces. Specialisten in lading zekeren van Bode Packaging hebben de kennis en ervaring om uw lading vakkundig en professioneel te zekeren. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.